แบบสมัครเข้าร่วมโครงการ

แบบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

การประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัยระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

“การสร้างระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง สู่ผลลัพธ์สุขภาพที่ยั่งยืน”

วันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.......................................

ผู้สมัครเข้าร่วมประชุม

วัตถุประสงค์การเข้าร่วมประชุม

        เข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ลงทะเบียนผ่าน www.mohanamai.or.th
        สมัครนำเสนอผลงานวิชาการ(ต้องสมัครเข้าร่วมเข้าร่วมประชุมวิชาการจึงจะมีสิทธิสมัครเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ และมีงบประมาณสนับสนุนการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงาน)

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลเสนอผลงาน (ไม่เกิน 3 คน)

หลักฐานการโอนค่าใช้จ่าย


รายชื่อโรงแรมที่พัก

1.โรงแรมบรรจงบุรี เบอร์โทร 077 264 888
   ราคาห้องพักละ 850 บาท
2.โรงแรมไดมอนด์ เบอร์โทร 077 277 299
   ห้อง deluxe 1,000 บาท รวมอาหารเช้า
   ห้อง suite 2,500 บาท รวมอาหารเช้า
3.โรงแรมวังใต้ เบอร์โทร 077 283 020
   ห้อง superior 1,000 บาท รวมอาหารเช้า
4.โรงแรมแก้วสมุย เบอร์โทร 077 219 456
   ห้อง ธรรมดา 790 บาท รวมอาหารเช้า
   ห้อง deluxe1,000 บาท รวมอาหารเช้า
5.โรงแรมเคพาร์ค เบอร์โทร 077 213 700
   ห้อง deluxe 900 บาท รวมอาหารเช้า
   ห้อง junior suite 1,200 บาท รวมอาหารเช้า
   ห้อง family suite (พักได้ 3 ท่าน) 1,600 บาท รวมอาหารเช้า
*** การจองห้องพัก ท่านสามารถติดต่อตามรายชื่อโรงแรมที่แจ้งไว้ดังกล่าวโดยตรง เงื่อนไขการจองเข้าพักเป็นไปตามที่โรงแรมนั้น ๆ ได้กำหนด ***

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946