การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

ป้อน ชื่อ-นามสกุล เพื่อทำการค้นหา...

รายละเอียด (สมาชิกทั้งหมด 573 คน )
ชื่อ-นามสกุล นางสาวอุไรพร โคตะมี ตำแหน่ง นักวิชาสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สถานที่ปฏิบัติงาน รพ.สต.เชียงพิณ
ที่อยู่ รพ.สต.เชียงพิณ
Tel 042263307 ,0813208397
วันที่ 11-09-2563
ชื่อ-นามสกุล น.ส.ญาปกา ศุภณิชฐิติภา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สถานที่ปฏิบัติงาน รพสต.หนองตะไก้
ที่อยู่ รพสต.หนองตะไก้
Tel 0661469189 ,0661469189
วันที่ 11-09-2563
ชื่อ-นามสกุล นายสมโชค พูลสุข ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอพุนพิน
สถานที่ปฏิบัติงาน สสอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ สสอ.พุนพิน
Tel 0818956804 ,0818956804
วันที่ 11-09-2563
ชื่อ-นามสกุล นายอุทัย ขันธุปัตย์ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านเฃือก (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)
สถานที่ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเฃือก ต.นาจิก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ที่อยู่ รพ.สต.บ้านเฃือก ต.นาจิก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
Tel 0818762765 ,0818762765
วันที่ 11-09-2563
ชื่อ-นามสกุล นายธงศักดิ์ เกิดสุข ตำแหน่ง สมาคมหมออนามัย
สถานที่ปฏิบัติงาน รพสต.หนองเมือง
ที่อยู่ รพสต.หนองเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Tel 0986189610 ,0986189610
วันที่ 11-09-2563

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946