การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

ป้อน ชื่อ-นามสกุล เพื่อทำการค้นหา...

รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล นายสุวัฒน์ ไพรสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงธรรม
ที่อยู่ ม.4 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel 086-3987311 ,086-4413224
วันที่ 04-08-2563
ชื่อ-นามสกุล นายสมหวัง ระยับศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(ผอ.รพ.สต.)
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง ตำบลกระแชงอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง
Tel 045 810 501 ,0 9 8 8 3 2 0 6 3 4
วันที่ 26-07-2563
ชื่อ-นามสกุล นายสำราญ อนุกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวรรค์
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวรรค์
ที่อยู่ 8/11 หมู่ที่ 3 ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Tel 077 326234 ,084 8489129
วันที่ 24-07-2563
ชื่อ-นามสกุล นายมงคล เงินแจ้ง ตำแหน่ง นายกสมาคมหมออนามัย
สถานที่ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านวังมะด่าน
ที่อยู่ รพ.สต.บ้านวังมะด่าน ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
Tel 0816050730 ,0816050730
วันที่ 24-07-2563

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946