สมาคมหมออนามัยขอแสดงความยินดีกับ อสม. ที่ได้รับรางวัลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นในแต่ละระดับ
วันที่ 20 มีนาคม 2567   นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะผู้บริหาร และ อสม. กว่า 1,450 คน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 

นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ยังมีการจัดกิจกิจกรรมเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น เช่น อำเภอท่าอุเทน ได้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อทำบุญสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการชมรม อสม. อำเภอท่าอุเทน โดยมีนายขันชัย ขันทะชา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธาน  มีการมอบใบตราตั้งประธาน อสม. และ เกียรติบัตร แก่ อสม.ดีเด่น

 

 

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946