ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2566

สมาคมหมออนามัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร  รางวัลแห่งการเชิดชูนักการสาธารณสุขดีเด่น ระดับชาติ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 18.23 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร นำนักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2566 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ดังนี้

  1. นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ

  2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ

  3. นายสุรพล เธียรสูตร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน

  4. นางวันทิตย์ ชอบจิตต์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน

ดูวีดีโอ การพระราชทานรางวัล

 

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946