ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "สู่สุขภาวะครบส่วนถ้วนหน้า โดยระบบสุขภาพปฐมภูมิ" ผ่านระบบ Zoom Meeting ฟรี !!
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "สู่สุขภาวะครบส่วนถ้วนหน้า โดยระบบสุขภาพปฐมภูมิ" ผ่านระบบ Zoom Meeting ฟรี !!
**มีประกาศนียบัตรให้สำหรับผู้ร่วมสัมมนา**
ไฮไลท์ รับฟังปาฐกถา ในหัวข้อ "สู่สุขภาวะครบส่วนถ้วนหน้า โดยระบบสุขภาพปฐมภูมิ"
โดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมรับฟังกิจกรรมสัมมนาโต๊ะกลมและเจาะประเด็นร้อนเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านในงาน
กำหนดจัดงาน 25-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานโครงการวิจัย โทร. 02272 3870, 0809684802
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ออนไลน์) ผ่านทาง QR Code หรือลิงก์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRd9Ib254S5QYetwuenVQjRYQ7MAMuETkZpewphPlLhQW6Dw/viewform?fbclid=IwAR34UYs86SFuMm6CebbsdFkm9-LkeVUuk8VroBxy4qmw03L6YPHVirNCW_Q
สิ่งที่ผู้ร่วมสัมมนาออนไลน์จะได้รับ 1) E-book “ครบส่วนและถ้วนหน้า: หมุดหมายการบริการสุขภาพปฐมภูมิโดย รพ.สต.” และ 2) ประกาศนียบัตร “เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์”
** เงื่อนไขผู้ได้รับประกาศนียบัตร ต้องลงทะเบียนและร่วมสัมมนา"

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946