14 กันยายน วันหมออนามัยแห่งชาติ
14 กันยายน วันหมออนามัยแห่งชาติ
"ใจร้อยใจ ให้เบ่งบานอยู่ในแผ่นดิน จงโบกโบยบินสู่ความฝันเส้นทางแห่งชัย"
รักประชาชน รักหมออนามัย 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946