หนังสือเชิญประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัย จากกระทรวงสาธารณสุข ขยายระยะเวลาในการรับสมัครจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการหมออนามัย65(1)(1)

 ขยายระยะเวลาในการรับสมัครและลงทะเบียนจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 นะครับ

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946