สมาคมหมออนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม ในการจัดทำโครงการ

วันที่  27-28 ตุลาคม 22565  เวลา 09.00 น.
นายสำราญ อนุกูล นายกสมาคมหมออนามัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม / ภาคีเครือข่าย / กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุม ตามโครงการ "การพัฒนารูปแบบและกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการเพื่อป้องกันภาวะพึ่งพิงสำหรับผู้สูงอายุ "ทีมสุขภาพ 3 หมอปฐมภูมิดูแลใส่ใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง" ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 "

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946