การจำหน่ายของที่ระลึกสมาคมหมออนามัย

วันที่ 7-9 กย 2565  เชิญเครือข่ายสารสารหมออนามัยร่วมจัดบูธนิทรรศการ สมาคมหมออนามัย ณ จังหวัดบุรีรัมย์  มีของที่ระลึกจำหน่าย แก้วกาแฟ สายคล้องคอป้ายชื่อ สุดหรู

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946