กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 กค. 65 - 15 สค. 65 (ดูรายละเอียด)

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946