เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหมออนามัย ประจำปี 2564

 

ดาวน์ฺโหลด LINK 

https://tinyurl.com/avuurr9c

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946