ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารวิชาการ การประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัยปี 2564

     สมาคมหมออนามัย จัดประชุมวิชาการสาธารณสุข ในวันที่  31 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมการนำเสนอผลงานเด่น จำนวน 8  ราย และมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ จำนวน 42 ราย
     สมาคมหมออนามัย จึงได้นำเอกสารวิชาการมาเผยแพร่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง ท่านสามารถดาน์โหลดไฟล์เอกสารดังกล่าว ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้

 บทความนำเสนอ/เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสมาคมหหมออนามัย ปี 2564

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946