การประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัย ประจำปี พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม ขอเชิญร่วมรับชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการสมาคมหมออนามัย
ในการ " ประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัย 2564" 
ประเด็นการกำหนดข้อตกลง มาตรการชุมชน หรือธรรมนูญชุมชน ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด19
จากผลการดำเนินงานของ รพสต ทั่วประเทศ  โดยมีรายละเอียดกำหนดการนำเสนอดังนี้
1. ท่านสามารถชมผ่าน  youtube LINK 

https://youtu.be/8ecdIeRBi7k

2.กำหนดการประชุมวิชาการ

 

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946