โครงการพัฒนาระบบการจัดการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ covid-19 แบบบูรณาการในระดับตำบล
สมาคมหมออนามัย นำโดยนายกมงคล เงินแจ้ง , นายเอกรินทร์ โปตะเวช ,ดร.ชัยณรงค์ สังข์จ่าง และ ดร.ปภาชุดา อึ๊งภากรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตาม "โครงการพัฒนาระบบการจัดการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ covid-19 แบบบูรณาการในระดับตำบล" โดยผู้ประสานงาน 12 เขต ทั่วประเทศไทย เพื่อจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ณ ศูนย์ประสานปฏิบัติการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 (ศรค.) ชั้น 3 อาคารสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
"รวมพลัง พลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด - 19 ระลอกใหม่ สังคมหนึ่งเดียว"
 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946