จำหน่ายเสื้ออสม.และหมอ ชวนเดิน - วิ่ง
มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย
จำหน่ายเสื้ออสม.และหมอ ชวนเดิน - วิ่ง ออกกำลังกาย ราคาตัวละ 200 บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย
 
ามัย โทร.086-1730707,085-4184555

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946