สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14
พลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ
ระยะเวลาเปิดรับสมัครลงทะเบียน ตั่งแต่วันที่ 15 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2564
แบบฟอร์มลงทะเบียน online
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-8329014 , 099-6311650 (คุณเสาวลักษณ์), 02-8329114,092-0965455 (คุณวริฎฐา) อีเมล nha14ao@gmail.com และ warittha@nationalhealth.or.th
หรือที่ https://www.samatcha.org
 
 
 
 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946