ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเครือข่ายหมออนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเครือข่ายหมออนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “พลังเครือข่ายหมออนามัยแนวใหม่ขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยและระบบสุขภาพปฐมภูมิ” ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ และตัวอย่างแบบฟอร์มบทคัดย่อได้ที่
https://drive.google.com/.../1PKKL8EgGDO-m3CmBoCL.../view...
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563
สามารถลงทะเบียนร่วมนำเสนอผลงานได้ที่
https://forms.gle/2qo7qYnF9ijCu1p1A
#รางวัลเงินสดและเกียรติบัตรพร้อมการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
"มุ่งสร้างเครือข่าย
พัฒนาวิชาการและองค์ความรู้
สู่เกียรติคุณของหมออนามัย"
"รักประชาชน รักหมออนามัย"
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 091-5311348
Facebook : สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946