LINK ลงทะเบียนการประชุมเครือข่ายวิชาการหมออนามัย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRUjOmb2bgtTD0tuWwe5QR61E9akOWz7a8dHH67Ff9V5eDQw/viewform

CLICK  ได้ที่นี้

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946