การประชุมวิชาการเครือข่ายหมออนามัยแห่งชาติ

เปิดแล้ว!!!

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายหมออนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “พลังเครือข่ายหมออนามัยแนวใหม่ขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยและระบบสุขภาพปฐมภูมิ” ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/P6LqAEcvyMD4vGXVA
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2563

"มุ่งสร้างเครือข่าย

พัฒนาวิชาการและองค์ความรู้

สู่เกียรติคุณของหมออนามัย"

"รักประชาชน รักหมออนามัย" 

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 091-5311348

Facebook : สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ

 

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946