สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน รายชื่อ การลงเลขที่ใบเสร็จรับเงิน การประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัย

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน รายชื่อ  การลงเลขที่ใบเสร็จรับเงิน การประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัย 

ณ  วันที่  10  กันยายน  2563  มีผู้ชำระเงินลงทะเบียนที่ลงในฐานข้อมูลเวบไซต์ สมาคมหมออนามัย  จำนวน  565  ราย  แยกรายเชตและจังหวัดตามข้อมูลนี้

ทางทีมสมาคมได้ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและลงรหัสใบเสร็จรับเงิน แยกตามเขต จังหวัด เรียง ดังไฟล์ที่แนบมานี้  ขอความกรุณาได้ตรวจสอบว่า ชื่อสกุล  สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด  ถูกต้องหรือไม่  หรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล หรือให้ผู้อื่นมาแทน  ก็ขอให้แจ้งข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลงมาที่ ssoplapak@gmail.com  หรือ โทร  0986189610 (คุณธวัชชัย แสงจันทร์)

ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการหมออนามัย13-15กย2563  

 

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946