ประกาศผลงานวิชาการ ที่ได้นำเสนอในวันที่ 13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต

คลิกที่  ♥♥ ดาวน์โหลด ♥♥ 


ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิชาการ บทความ ที่ได้รับการอนุมัติให้นำเสนอในวันประชุมวิชาการ "สมาคมหมออนามัย" วันที่ 13 กันยายน  2563  เวลา 13.00 น.  ณ  โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี

 

คลิกที่  ♥♥ ดาวน์โหลด ♥♥ 

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946