ขอเชิญชวน นักสาธารณสุข หมออนามัย เข้าร่วมประชุมวิชาการ 13--15 กย. 2563

ขอเชิญชวนหมออนามัย นักสาธารณสุขชุมชน ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ วันหมออนามัยแห่งชาติ 13-14 กันยายน 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ชำระค่าลงทะเบียนรายบุคคล คนละ 2,000 บาท (หน้างาน 2,500บาท) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข

เลขบัญชีออมทรัพย์ 142-0-28507-6   ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการวันหมออนามัย ปี 63  ชื่อภาษาอังกฤษ Academic Conference Mohanamai

2. นำสลิปหลักฐานการโอน ใช้เพื่อลงทะเบียนผ่านเวปไซค์ www.mohanamai.or.th หรือ http://www.mohanamai.or.th/web/reg/create

3. เช็ครายชื่อลงทะเบียนได้ที่ (จบขั้นตอนการลงทะเบียน)  http://www.mohanamai.or.th/web/reg

การจองห้องพัก รายละเอียดและขั้นตอนการจอง  สามารถ Download ได้ที่ www.mohanamai.or.th หรือ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท http://www.mohanamai.or.th/web//public/images/content/form_asiaairport.pdf
โรงแรมธาราแกรนด์ รังสิต ปทุม
http://www.mohanamai.or.th/web//public/images/content/form_taragrand.pdf

รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.mohanamai.or.th/ หัวข้อ ข่าวประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัย

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946