การประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ 13-14 กันยายน 2563

laughinglaughing ขอเชิญชวนหมออนามัย นักสาธารณสุขชุมชน ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ วันหมออนามัยแห่งชาติ 13-14 กันยายน 2563 laughinglaughingรายละเอียด โครงการ แนวทางการดำเนินงาน การรับสมัคร 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946