ขอเชิญร่วมประกวด สื่อองค์กรคุณธรรม

ขอเชิญองค์กรที่สนใจเข้าร่วมประกวดการทำสื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร(คลิปวีดีโอ)
ความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 7 นาที มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นคุณธรรม
ผู้ประสงค์ประกวดสามารถส่งข้อมูลการประกวดในรูปแบบของคลิป VDO มาที่อีเมล์ moralbusiness62@gmail.com , Happy.sittiporn@gmail.com หมดเขตการส่งผลงานในวันที่ 10 มกราคม 2563
สนใจดาว์นโหลดใบสมัคร และหลักเกณฑ์ในการประกวด ได้ที่ >>> https://qrgo.page.link/rt85H <<<

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946