ขอเชิญชวนซื้อหมวกกันน็อค สมาคมหมอนามัย

สมาคมหมออนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำหมวกกันน็อกมาตรฐานความปลอดภัยราคาประหยัด
วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์สามารถเข้าถึงหมวกกันน็อกที่มีคุณภาพมาตรฐาน  มอก. ในราคาประหยัด
  • 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่จักรยานยนต์ที่ปลอดภัยของประชาชนในชุมชน
  • 3. เพื่อร่วมรณรงค์สร้างสังคมในการขับขี่ปลอดภัย

 หมวกกันน๊อกแบบ ครึ่งใบ ราคา 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

หมวกกันน๊อคแบบเต็มใบ ราคา 250 บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 สถานที่ติดต่อ
นายสมนึก จันทร์เหมือน  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอควนขนุน ที่อยู่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน จ.พัทลุง 93110 (มีระบบส่งทางไปรษณีย์) โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0819639623

 หรือ

ที่ทำการ สมาคมหมออนามัย อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-590-1946

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946