ขำขัน หยิกแกมหยอก

  
คุณองอาจ สิงห์สุวรรณ  นักเขียนกลอน และการ์ตูนประจำวารสารหมออนามัย


                 ณ  25 พฤศจิกายน 2562                 

 

 

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946