สสส.เปิดรับสมัครโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป (ให้ทุนไม่เกิน 90,000 บาท)

472049

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946