พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น.  นายมงคล เงินแจ้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย  เจ้าหน้าที่สมาคม  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

รายละเอียด คลิกที่ LINK

 

สมาคมหมออนามัย (Association of Mohanamai)
สถาบันพระบรมราชชนก ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
 โทร.02-590-1946